DE ANDRE FILMEN

I forbindelse med lanseringen av dokumentarfilmen DE ANDRE relanseres Nestekjærlighet-kampanjen.

Afghanistan has no happiness - there is no future

I 2009 innførte den norske regjeringen flere tiltak for å begrense innvandring av det den kaller «grunnløse asylsøkere». Ett av tiltakene var å gi enslige, asylsøkende barn, som myndighetene ikke vil gi beskyttelse, midlertidig opphold. De skal returneres til opprinnelseslandet når de fyller 18. DE ANDRE følger barn med midlertidige tillatelser, mens de venter på utsendelse.

De Andre

Et grunnprinsipp i samfunnet vårt er at ethvert menneske skal være et mål i seg selv. Det betyr at et menneske aldri kan benyttes som et middel for å nå et politisk mål. Den uttalte hensikten med midlertidig opphold er å hindre at så mange skal komme til grensene våre for å søke asyl. For å oppnå dette målet gjør man forholdene verre for noen av de mest sårbare barna som fins i Norge. Derfor fremsetter vi to krav til regjeringen.

1. Politikken med å gi midlertidige oppholdstillatelser til enslige asylsøkende barn, for så å tvangsreturnere dem til ofte konfliktherjede hjemland når de fyller 18 år, må opphøre.

2. Barnevernet må overta omsorgsansvaret for enslige asylsøkende barn mellom 15 og 18 år, for å sikre at alle barn som befinner seg på norsk jord møter et minimum av omsorg.

LES MER OG SIGNER VÅRT OPPROP